Leefstijl in de eerste 1000 dagen van een kind

Zwangerschapsvoorbereiding

Een gezonde leefstijl als voorbereiding op zwangerschap is heel belangrijk, zo bleek op het 8econgres Arts en Leefstijl. Dit en talloze andere factoren bepalen mede de gezondheid van een mens op volwassen leeftijd en zelfs generaties erna. 

Om een zo groot mogelijke kans te hebben op een gezond kind, moeten de aanstaande vader en moeder eigenlijk al beginnen met een gezonde leefstijl op het moment dat zij een kinderwens hebben. Dan is er voldoende tijd om de leefstijl te veranderen en zo ei- en zaadcellen gunstig te beïnvloeden.  “Leefstijl aanpassen nog voordat iemand zwanger wordt, is de ultieme vorm van preventie”, aldus Regine Steegers-Theunissen (professor periconceptie epidemiologie in het Erasmus MC)

Die ei- en zaadcellen worden 100 dagen voor de conceptie al geprogrammeerd. “Uit nieuw onderzoek blijkt dat voeding en leefstijl van de moeder én de vader dan al invloed hebben op de vruchtbaarheid en kwaliteit van het embryo. Nu krijgt 11-15% van de mensen met een kinderwens te maken met vruchtbaarheidsproblemen en 5-8% blijft kinderloos. Als je daar iets aan kunt doen met een gezonde leefstijl zou dat een enorme winst zijn.” 

Zwangerschapscomplicaties

Vrouwen die kampen met overgewicht of obesitas als zij zwanger worden, hebben een veel grotere kans op complicaties tijdens de zwangerschap en bij de geboorte van het kind, dan vrouwen met een gezond gewicht. In het onderzoek is gekeken naar veel voorkomende complicaties: zwangerschapsvergiftiging, hypertensie, zwangerschapsdiabetes, vroeggeboorte, een keizersnede en een te klein of een te groot kind bij geboorte. 

Zwangerschapscomplicaties traden op bij 34 procent van de vrouwen, die met een normaal gewicht zwanger werden. Bij vrouwen met ernstige obesitas (BMI >40) kwamen de complicaties voor bij ruim 60 procent. Van de vrouwen met zeer ernstige obesitas bij aanvang én een flinke gewichtstoename tijdens de zwangerschap, had maar liefst 94 procent zwangerschapscomplicaties

Intensieve leefstijlbegeleiding

Zwangere vrouwen met ernstig overgewicht die een intensieve leefstijlbegeleiding krijgen, gericht op gezonde voeding, meer bewegen en minder zitten komen 2 kg minder aan tijdens de zwangerschap en het zorgt ook voor een lager vetpercentage bij de baby, blijkt uit een Europese studie onder ruim 400 zwangere vrouwen, uitgevoerd onder leiding van onderzoekers van Amsterdam UMC. Het vetgehalte van de baby speelt een belangrijke rol bij gezondheidsrisico’s op latere leeftijd, zoals overgewicht en diabetes

Minder zitten

De onderzoekers hebben specifiek geanalyseerd welke levensstijlverandering verband hield met de vetreductie van de baby. Dat bleek vooral de hoeveelheid tijd te zijn die men zittend doorbracht. Naast gezond eten en bewegen, moeten zwangere vrouwen met obesitas dus ook advies krijgen over manieren om minder te zitten, zo adviseren de onderzoekers. 

Bron: Amsterdam UMC